Dane do rejestracji na jazdy doszkalające

  Formularz danych do rejestracji w książce osób szkolonych Ośrodka Szkolenia Kierowców:

  Imię i nazwisko

  Data urodzenia (w formacie RRRR-MM-DD) - Jeżeli doszkalasz się, ale posiadasz już prawo jazdy, pomiń to pole:

  Nr Profilu Kandydata na Kierowcę PKK (20 cyfr bez spacji) - Jeżeli doszkalasz się, ale posiadasz już prawo jazdy, zamiast numeru PKK wpisz cyfry zero:

  Email

  Telefon (9 cyfr bez spacji):

  Skąd dowiedziałeś się o naszej firmie

  Jeżeli jesteś z polecenia do konkretnego instruktora, wpisz jego nazwisko poniżej:

  Uwagi kursanta dotyczące kursu