Pierwsza pomoc

Osoby które realizują kurs z teorią w systemie:

  • online live
  • elearningowym
  • eksternistycznym

Po skończeniu nauki teorii, oraz zdaniu egzaminu państwowego w WORD, muszą odbyć stacjonarne zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia muszą być zrealizowane najpóźniej do zakończenia kursu, czyli możesz je zrobić zaraz po zdaniu egzaminu teoretycznego w WORD, w trakcie jazd lub po ich zakończeniu. Do czasu odbycia pierwszej pomocy nie możemy zakończyć Twojego kursu i nie będziesz mógł/mogła zapisać się na egzamin państwowy praktyczny w WORD.

Jeżeli jesteś już w trakcie jazd, pamiętaj o zabraniu swojej karty zajęć od swojego instruktora.