REJESTRACJA
Kurs prawa jazdy kat. B

Dane osoby szkolonej:

Imię i nazwisko

Data urodzenia (w formacie RRRR-MM-DD)

Nr Profilu Kandydata na Kierowcę PKK (20 cyfr bez spacji):

Email

Telefon (9 cyfr bez spacji):

Rodzaj kursu

Preferowana data kursu teoretycznego

Preferowany instruktor, jeżeli pamiętasz wpisz tutaj jego nazwisko?

Jazdy odbywają się od poniedziałku do soboty. Podaj w jakich dniach i godzinach możesz je realizować?

Skąd dowiedziałeś się o naszej firmie

Uwagi kursanta dotyczące kursu (nie wymagane)

Przesłane przez Państwa dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu dokonania rejestracji na kurs prawa jazdy, za pomocą Profilu PKK w Portalu OSK, którego właścicielem jest PWPW S.A. – z siedzibą pod adresem ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa.

Scroll Up