REJESTRACJA
Kurs prawa jazdy kat. B

Posiadasz już numer PKK – zapisz się na wybrany kurs, wypełniając poniższy formularz :

  Dane osoby szkolonej:

  Imię i nazwisko

  Data urodzenia (w formacie RRRR-MM-DD)

  Nr Profilu Kandydata na Kierowcę PKK (20 cyfr bez spacji):

  Email

  Telefon (9 cyfr bez spacji):

  Rodzaj kursu

  Preferowany kurs teoretyczny:

  Preferowany instruktor, jeżeli pamiętasz wpisz tutaj jego nazwisko?

  Jazdy odbywają się od poniedziałku do soboty. Podaj w jakich dniach i godzinach możesz je realizować?

  Skąd dowiedziałeś się o naszej firmie

  Uwagi kursanta dotyczące kursu (nie wymagane)