REJESTRACJA
Jazdy doszkalające

  Dane osoby szkolonej:

  Imię i nazwisko

  Data urodzenia (w formacie RRRR-MM-DD) - jeżeli posiadasz już prawo jazdy, pomiń to pole:

  Nr Profilu Kandydata na Kierowcę PKK (20 cyfr bez spacji) - jeżeli posiadasz już prawo jazdy zamiast numeru PKK wpisz cyfry zero:

  Email

  Telefon (9 cyfr bez spacji):

  Skąd dowiedziałeś się o naszej firmie

  Uwagi kursanta dotyczące kursu

  Przesłane przez Państwa dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu dokonania rejestracji na jazdy doszkalające, za pomocą Profilu PKK w Portalu OSK, którego właścicielem jest  PWPW S.A. – z siedzibą pod adresem ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa.

  Scroll Up